PRIMARY FIVE HAUSA LANGUAGE SECOND TERM QUESTIONS

PRIMARY FIVE HAUSA LANGUAGE SECOND TERM QUESTIONSLesson Notes / Scheme of work

Primary 1  |  Primary 2Primary 3

Primary 4 |  Primary 5Primary 6

JSS1JSS2  | JSS3

SSS1SSS2  |  SSS3

Question Bank

Primary 1 |  Primary 2  |Primary3

Primary 4  | Primary5 Primary6

JSS1JSS2 |  JSS3

SSS1SSS2  |  SSS3

PRIMARY FIVE HAUSA LANGUAGE SECOND TERM QUESTIONS

SUBJECT: [HAUSA]

 

 1. __________ na nufin sunan mutum, dabba, garikoabubuwa
 2. Aikatau
 3. Siffa
 4. Suna
 5. Mahadi
 6. Misalin sunan mutum shi ne _____________
 7. Jonh da abdullahi
 8. Itace da katako
 9. Takarda da biro
 10. Dukansu
 11. Misalin sunan dabba a nan shi ne __________
 12. Kare da jaki
 13. Musa da Abraham
 14. Babukodaya
 15. Dukansu
 16. Wane ne baya cikin misalign sunangari _________
 17. Abuja
 18. Kaduna
 19. Maiduguri
 20. Fensir da takarda
 21. Muna da ire-iren suna guda _________________
 22. Uku
 23. Hudu
 24. Biyar
 25. Shidda
 26. Sunan yanka shi ne wandaakefarawa da ______
 27. Babbanharufa
 28. Madaidaici
 29. Dukansu
 30. Babukodaya
 31. Sunan gama-gari shi akan fara shi ne da ________
 32. Tsauti
 33. Waka
 34. Karaminharufa
 35. Daidai
 36. Aikin baba shi ne _________________________
 37. Biyankudinmakaranta
 38. Yawo
 39. Fada
 40. Kuka
 41. Aikin mama a cikin gida shi ne ________________
 42. Kula da yara
 43. Gulma a gida
 44. Dukanyara
 45. Babukodaya
 46. Aikin yaro a cikin gida shi ne ____________________
 47. Sata a cikingida
 48. Hira a cikingida
 49. Share cikingida

Zama da dotti                     

If you need the content at an affordable price (N500) ONLY, feel free to contact us.

+2348039740135 : whatsapp

Are you a school owner or a teacher,

Click  to join Teachers’ Connect to learn more…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!
Advertise with us